تلفن : 02148425 📞

آرزو مینویی

درباره عامل

یک بررسی برای آرزو مینویی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

84 ملک توسط آرزو مینویی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن واحد 105متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
105 خواب 2 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
105 خواب 2 متر

رهن کامل واحد92متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 92 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 92 متر

رهن کامل واحد125 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر

رهن واحد170 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر

اجاره واحد108متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 117 متر

اجاره واحد108 متری با دید دریاچه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 108 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 108 متر
2 هفته

فروش واحد 193متری برج کادوس

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

رهن واحد 170متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر
2 هفته

فروش واحدکلیدنخورده با دیددریاچه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 120 متر
2 هفته

فروش واحد63 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 63 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 63 متر

اجاره ویلایی دریـاچـه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 170 متر

اجاره واحد 90 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر

فروش واحد77متری دریـاچـه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 77 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 77 متر
3 هفته

فروش واحد کلید نخورده با دید دریـاچـه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 145 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 145 متر
3 هفته

فروش واحدکلیدنخورده دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 157 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 157 متر
1 2 3 6