تلفن : 02148425 📞

آرزو مینویی

درباره عامل

یک بررسی برای آرزو مینویی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

3 ملک توسط آرزو مینویی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپـارتـمان ۱۰۰ مـتـر ۲ خـواب کلـید نـخـورده منطقه22

هاشم زاده جنوبی دپارتمان ۴۰۳۰

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر

فـروش واحـد اداری منطقه22

هوانیروز املاک ۴۰۳۰

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 80 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 80 متر

۹۱ مـتـر ۲ خـواب کـلـیـد نـخـورده منطقه22

بلوارامیرکبیر بلوارهاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 2 حمام 91 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 2 حمام 91 متر