تلفن : 02148425 📞

امیرحسین فیضی

درباره عامل

یک بررسی برای امیرحسین فیضی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

9 ملک توسط امیرحسین فیضی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره واحد 110متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

فروش واحد105 متری چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 105 متر

فروش واحد 98 متری امید دژبان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 98 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 98 متر

اجاره واحد 115 متری برج البرز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 115 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 115 متر

فروش واحد125 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 125 متر

فروش واحد 120متری برج نسترن

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 120 متر

اجاره واحد130متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 132 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 132 متر

اجاره واحد150 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 150 متر

اجاره واحد110 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر