تلفن : 02148425 📞

بنیامین کیا

درباره عامل

یک بررسی برای بنیامین کیا بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

21 ملک توسط بنیامین کیا

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد78متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 78 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 78 متر

فروش واحد65متری برج ارکیده

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 65 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 65 متر

فروش واحد70متری شهرک یاس

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 70 متر
2 هفته

فروش واحد 107 متری برج آسمان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 107 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 107 متر
2 هفته

فروش واحد114 متری برج آسمان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 114 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 114 متر

فروش66 متری ویلایی سروآزاد

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 66 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 66 متر

فروش 120 متر ویلایی منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 120 متر

فروش 70متر ویلایی منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 70 متر

فروش160متر ویلایی منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 160 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 160 متر
3 هفته

فروش واحد94 متری شهرک زیتون

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 94 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 94 متر
3 هفته

فروش واحد105 متری برج خیام

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
4 هفته

فروش واحد136 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
136 خواب 3 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
136 خواب 3 متر
4 هفته

فروش برج ارکیده منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 80 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 80 متر
4 هفته

فروش واحد145 متری برج صیاد

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 145 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 145 متر

فروش واحد68 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 68 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 68 متر
1 2