تلفن : 02148425 📞

سهیل کامه

درباره عامل

یک بررسی برای سهیل کامه بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

9 ملک توسط سهیل کامه

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 روز

فروش واحد 3 خواب دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 141 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 141 متر
3 روز

فروش واحد دوخواب کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 124 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 124 متر

رهن واحد دوخواب منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 135 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 141 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 141 متر

رهن برج زیتون کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج ارمغان چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 141 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 141 متر

رهن برج تعزیرات منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
2 هفته
2 هفته

فروش واحد74متری شهرک نمونه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 74 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 74 متر

برج اسپاد

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید