تلفن : 02148425 📞

آرزو مینویی

درباره عامل

یک بررسی برای آرزو مینویی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

84 ملک توسط آرزو مینویی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن واحد 105متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
105 خواب 2 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
105 خواب 2 متر

رهن کامل واحد92متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 92 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 92 متر

رهن کامل واحد125 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر

رهن واحد170 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر

اجاره واحد108متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 117 متر

اجاره واحد108 متری با دید دریاچه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 108 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 108 متر

فروش واحد 193متری برج کادوس

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

رهن واحد 170متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر

فروش واحدکلیدنخورده با دیددریاچه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 120 متر

فروش واحد63 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 63 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 63 متر

اجاره ویلایی دریـاچـه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 170 متر

اجاره واحد 90 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر

فروش واحد77متری دریـاچـه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 77 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 77 متر

فروش واحد کلید نخورده با دید دریـاچـه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 145 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 145 متر

فروش واحدکلیدنخورده دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 157 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 157 متر
1 2 3 6