تلفن : 02148425 📞

علی احمدی

درباره عامل

مشاور رهن و اجاره و فروش در منطقه 22

نقشه

spinner

یک بررسی برای علی احمدی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

76 ملک توسط علی احمدی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

110 متر 2 خواب منطقه 22 چیتگر

شهرک گلستان املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام

160متر 3 خواب کلید نخورده دریاچه چیتگر

شهرک گلستان املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام

130متر 3 خواب بدون مشرف دریاچه چیتگر

شهرک گلستان املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

110 متر برج (کلیدنخورده) فول چیتگر

شهرک گلستان املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

اجاره واحدنوساز کلید نخورده منطقه 22

شهرک گلستان املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

اجاره آپارتمان نوساز چیتگر

شهرک گلستان املاک4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
1 ماه

107 متر فول امکانات ویو بدون مشرف منطقه22

بلوارامیرکبیر هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
1 ماه

125 متر فول امکانات کلید نخورده منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
2 ماه

145متر 3 خواب کلیدنخورده منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

برج ارمغان کوهک

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

185متر شخصی ساز فول امکانات منطقه 22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام

120متر کلید نخورده فول امکانات منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
2 ماه

93 متر کلیدنخورده ویو دریاچه چیتگر

بلوار امیر کبیر هاشم زاده املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

130 متر 2 خواب فول امکانات منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

110 متر برج فول امکانات ویو ابدی منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
1 2 3 6