تلفن : 02148425 📞

علی احمدی

درباره عامل

مشاور رهن و اجاره و فروش در منطقه 22

نقشه

spinner

یک بررسی برای علی احمدی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

67 ملک توسط علی احمدی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج ارمغان کوهک

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

185متر شخصی ساز فول امکانات منطقه 22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام

120متر کلید نخورده فول امکانات منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
2 هفته
2 هفته

93 متر کلیدنخورده ویو دریاچه چیتگر

بلوار امیر کبیر هاشم زاده املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

130 متر 2 خواب فول امکانات منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

110 متر برج فول امکانات ویو ابدی منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
2 هفته
2 هفته

122 متر 2 خواب سند تک برگ منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

144 متر برج فول امکانات در چیتگر

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

144 متر برج لوکس ویو جنگل چیتگر

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
2 هفته
2 هفته

144 متری برج لوکس چشم انداز جنگل منطقه22

امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

145 متر برج لوکس کلید نخورده درچیتگر

امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام
2 هفته
2 هفته

واحد 145 متری در برج لاکچری منطقه 22

امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

127 متر 2 خواب کلید نخورده درچیتگر

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

رهن و اجاره در برج های زیتون چیتگر

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

رهن واجاره در برج های چیتگر

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
1 2 3 5