تلفن : 02148425 📞

امیر حسین قمصری

درباره عامل

یک بررسی برای امیر حسین قمصری بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

29 ملک توسط امیر حسین قمصری

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن واحد 290متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 خواب 290 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 خواب 290 متر

فروش واحد 71متری برج ارکیده

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 71 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 71 متر

فروش واحد140 متری برج آفتاب22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 140 متر

فروش واحد 65 متری برج ارکیده

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 65 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 65 متر

فروش واحد93 متری برج پامچال

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 93 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 93 متر

فروش واحد101 متری برج آبشار

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 101 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 101 متر

فروش واحد116 متری برج باغ ترنج

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر

فروش واحد 157 متری برج امپریال

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 157 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 157 متر

فروش واحد 132 متری برج هانا

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 132 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 132 متر

فروش واحد91متری برج باران

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 91 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 91 متر

فروش واحد 155متری برج البرز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 155 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 155 متر

فروش واحد204متری برج امپریال

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 204 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 204 متر

فروش واحد113 متری برج همت یاس

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 113 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 113 متر

فروش واحد 130 متری برج احرار

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 130 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 130 متر

فروش واحد155 متری برج ایزدیار

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 155 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 155 متر
1 2