تلفن : 02148425 📞

امیر حسین قمصری

درباره عامل

یک بررسی برای امیر حسین قمصری بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

9 ملک توسط امیر حسین قمصری

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج مهستان کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 130 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 130 متر

رهن و اجاره برج اسپاد کوهک

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,776,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 152 متر
5,776,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 152 متر

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

7,750,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 155 متر
7,750,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 155 متر

فروش برج امپریال در منطقه 22

کوهک

6,630,000,000.00 تومان / متری 39 میلیون
3 خواب 170 متر
6,630,000,000.00 تومان / متری 39 میلیون
3 خواب 170 متر

فروش برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,250,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 125 متر
4,250,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 125 متر

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,510,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 145 متر
5,510,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 145 متر

رهن برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 125 متر
460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 125 متر

فروش برج امپریال در چیتگر

کوهک

7,140,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 204 متر
7,140,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 204 متر