تلفن : 02148425 📞

امیر حسین قمصری

درباره عامل

برای امیر حسین قمصری پیام بگذارید

Avatar
امتیاز
پیام خود را بگذارید:

7 ملک یافت شد از امیر حسین قمصری

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,776,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
5,776,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

7,750,000,000 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
7,750,000,000 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر

فروش برج امپریال در منطقه 22

کوهک

6,630,000,000 تومان / متری 39 میلیون
3 خواب 2 سرویس 170 متر
6,630,000,000 تومان / متری 39 میلیون
3 خواب 2 سرویس 170 متر

فروش برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,250,000,000 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
4,250,000,000 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,510,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
5,510,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر

رهن برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

460,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
460,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج امپریال در چیتگر

کوهک

7,140,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 3 سرویس 204 متر
7,140,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 3 سرویس 204 متر