تلفن : 02148425 📞

امیر حسین خوشبین

منطقه 22 تهران

درباره عامل

کارشناس فروش زمینه ی املاک و مستغلات در منطقه 22، ارائه ی مناسب ترین موارد فروش، رهن و اجاره در منطقه، معرفی پیش فروش های معتبر منطقه.

نقشه

یک بررسی برای امیر حسین خوشبین بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

163 ملک توسط امیر حسین خوشبین

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 روز
3 روز

فروش واحد اداری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
140 متر
2 هفته
2 هفته

رهن برج شخصی ساز آترا کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 125 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 105 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 102 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 102 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج تعزیرات منطقه22

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 98 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 98 متر
4 هفته
4 هفته

رهن برج شخصی ساز آترا کوهک

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 135 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 93 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 93 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج آسمان دریاچه چیتگر

املاک4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 12 حمام 108 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 12 حمام 108 متر
4 هفته
4 هفته

رهن برج لوکس سفید منطقه22

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 140 متر
4 هفته
4 هفته

رهن برج شخصی ساز آترا کوهک

بلوار هاشم زاده

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 98 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 98 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج سما دریاچه خلبج فارس

هاشم زاره جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 105 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج شخصی ساز آترا منطقه22

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر
4 هفته
4 هفته

اجاره واحد کلیدنخورده اسپاد کوهک

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 112 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 112 متر
1 ماه
1 ماه

رهن برج لوکس ساحل منطقه22

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 95 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 95 متر
1 ماه
1 ماه

رهن واحد کلید نخورده برج آترا منطقه22

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 97 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 97 متر
1 2 3 11