تلفن : 02148425 📞

فرزانه جنابی

درباره عامل

یک بررسی برای فرزانه جنابی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

18 ملک توسط فرزانه جنابی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

75متر برج دریاچه منطقه22

بلوار هاشم زاده جنوبی پلاک 9

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام

133 متر شخصی ساز دهکده المپیک

بلوار هاشم زاده جنوبی پلاک 9

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

۱۲۰ متر برج دریاچه منطقه ۲۲

بلوار هاشم زاده

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام

اجاره مجتمع صدرا میدان المپیک منطقه22

شهرک صدرا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 حمام

اجاره مجتمع شهرک صدرا منطقه ۲۲

شهرك صدرا

100,000,000.00 تومان / نیاز نیست
2 تخت 1 حمام 110 متر
100,000,000.00 تومان / نیاز نیست
5,000,000.00 تومان / نیاز نیست
2 تخت 1 حمام 110 متر

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 4.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 91 متر
200,000,000.00 تومان / 4.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 91 متر

رهن و اجاره برج برلیان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / 1.000.000 اجاره
3 تخت 140 متر
450,000,000.00 تومان / 1.000.000 اجاره
3 تخت 140 متر

رهن و اجاره واحد در منطقه 22

شمال همت

150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 85 متر
150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 85 متر
4 ماه

رهن و اجاره برج المپیک در منطقه22

دهکده المپیک

400,000,000.00 تومان / 5.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 126 متر
400,000,000.00 تومان / 5.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 126 متر

رهن واجاره برج مدیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,600,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
4,600,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر

رهن واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

550,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 130 متر
550,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 130 متر

رهن واجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

دهکده المپیک

30,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
1 تخت 1 حمام 55 متر
30,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
1 تخت 1 حمام 55 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

200,000,000.00 تومان / 7,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 139 متر
200,000,000.00 تومان / 7,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 139 متر

فروش برج عقاب در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,360,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر
3,360,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر
1 2