تلفن : 02148425 📞

فرزانه جنابی

درباره عامل

برای فرزانه جنابی پیام بگذارید

Avatar
امتیاز
پیام خود را بگذارید:

13 ملک یافت شد از فرزانه جنابی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 4.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 91 متر
200,000,000 تومان / 4.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 91 متر

رهن و اجاره برج برلیان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / 1.000.000 اجاره
3 خواب 140 متر
450,000,000 تومان / 1.000.000 اجاره
3 خواب 140 متر

رهن و اجاره واحد در منطقه 22

شمال همت

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
1 ماه

رهن و اجاره برج المپیک در منطقه22

دهکده المپیک

400,000,000 تومان / 5.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 126 متر
400,000,000 تومان / 5.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 126 متر

رهن واجاره برج مدیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 135 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,600,000,000 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر
4,600,000,000 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر

رهن واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 130 متر
550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 130 متر

رهن واجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

دهکده المپیک

30,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
1 خواب 1 سرویس 55 متر
30,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
1 خواب 1 سرویس 55 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 139 متر
200,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 139 متر

فروش برج عقاب در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,360,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
3,360,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش برج عقاب در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,500,000,000 تومان / متری 27800 میلیون
3 خواب 2 سرویس 162 متر
4,500,000,000 تومان / متری 27800 میلیون
3 خواب 2 سرویس 162 متر

فروش واحد شخصی ساز در منظقه 22

شهرک گلستان

6,250,000,000 تومان / متری 52 میلیون
2 خواب 1 سرویس 120 متر
6,250,000,000 تومان / متری 52 میلیون
2 خواب 1 سرویس 120 متر

رهن واجاره شهرک شهید باقری در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 3,400,000 اجاره
2 خواب 1 سرویس 81 متر
50,000,000 تومان / 3,400,000 اجاره
2 خواب 1 سرویس 81 متر