تلفن : 02148425 📞

فاطمه سادات مرتضوی

درباره عامل

یک بررسی برای فاطمه سادات مرتضوی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

10 ملک توسط فاطمه سادات مرتضوی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج G1در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر

فروش برج پاسارگاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,387,000,000.00 تومان / متری 41 میلیون
2 تخت 2 حمام 107 متر
4,387,000,000.00 تومان / متری 41 میلیون
2 تخت 2 حمام 107 متر

رهن برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر

رهن برج G1 در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر

رهن و اجاره برج آفتاب در منطقه 22

شهرک چشمه

150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 116 متر
150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 116 متر

فروش واحدشخصی ساز در منطقه 22

اطراف دریاپه چیتگر

2,900,000,000.00 تومان / متری 36 میلیون
2 تخت 2 حمام 80 متر
2,900,000,000.00 تومان / متری 36 میلیون
2 تخت 2 حمام 80 متر

رهن و اجاره برج در چشمه غربی در منطقه22

شهرک چشمه

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 115 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 115 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000.00 تومان / 5.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر
140,000,000.00 تومان / 5.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر

رهن و اجاره برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 160 متر
460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 160 متر

رهن و اجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 138 متر
550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 138 متر