تلفن : 02148425 📞

فاطمه مرتضوی

درباره عامل

یک بررسی برای فاطمه مرتضوی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

7 ملک توسط فاطمه مرتضوی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 ساعت

فروش واحد225متری برج ارکیده

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 255 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 255 متر
19 ساعت

فروش واحد105 متری برج فرزانگان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
20 ساعت

فروش واحد140متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 140 متر

فروش واحد110 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

اجاره واحد110 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
2 هفته

فروش واحد148 متری با ویوی دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 148 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 148 متر
2 هفته

فروش واحد116متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر