تلفن : 02148425 📞

هادی حمیدی

درباره عامل

یک بررسی برای هادی حمیدی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

13 ملک توسط هادی حمیدی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پیشفروش نارنج 8

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 121 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 121 متر

پیشفروش پروژه نارنجستان یک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 102 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 102 متر

پیشفروش نارنجستان3

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 150 متر

پیشفروش پروژه نارنجستان ۴

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 144 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 144 متر

پیشفروش برج لوکس مدیران شهرداری ۲

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

پیش فروش نارنجستان 2

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 100 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 100 متر

فروش پروژه اداری لکسون

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
142 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
142 متر
8 ماه

فروش برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,700,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 140 متر
3,700,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 140 متر

پروژه نارنجستان 4

بلوار اردستانی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه نارنج 8

شهرک چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه تریتیوم 3 مرواریدشهر

مرواریدشهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

برج تریتیوم 2 در منطقه 22

شهرک باقری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه نارنجستان 1 منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید