تلفن : 02148425 📞

حسن شاه‌ حسینی

درباره عامل

برای حسن شاه‌ حسینی پیام بگذارید

Avatar
امتیاز
پیام خود را بگذارید:

14 ملک یافت شد از حسن شاه‌ حسینی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج غرب دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 4.500.000اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر
300,000,000 تومان / 4.500.000اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,300,000,000 تومان / متری 26.200 میلیون
2 خواب 2 سرویس 88 متر
2,300,000,000 تومان / متری 26.200 میلیون
2 خواب 2 سرویس 88 متر

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,650,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
2,650,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,000,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر
3,000,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,600,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 86 متر
2,600,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 86 متر

فروش برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,756,000,000 تومان / متری 26,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 104 متر
2,756,000,000 تومان / متری 26,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 104 متر

فروش برج سما در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,870,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 99 متر
2,870,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 99 متر

فروش برج صیاد اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,900,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 121 متر
2,900,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 121 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شمال همت

1,600,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 68 متر
1,600,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 68 متر

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شمال همت

2,100,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2,100,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,550,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,550,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر

برج پامچال شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج ارکیده در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.