تلفن : 02148425 📞

لنگری

درباره عامل

برای لنگری پیام بگذارید

Avatar
امتیاز
پیام خود را بگذارید:

45 ملک یافت شد از لنگری

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 هفته
2 هفته

اجاره برج ساحل در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 12,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
100,000,000 تومان / 12,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
3 هفته
3 هفته

رهن برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
3 هفته
3 هفته

رهن برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
3 هفته
3 هفته

رهن برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 145 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 145 متر

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
300,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر

رهن و اجاره برج حکیم نظامی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره برج صداوسیما در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 105 متر
80,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 105 متر

رهن و اجاره برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

رهن و اجاره برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
200,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره برج صیاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
250,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,170,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 144 متر
3,170,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 144 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 2,700,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
200,000,000 تومان / 2,700,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 2 3