تلفن : 02148425 📞

لنگری

  درباره عامل

  برای لنگری پیام بگذارید

  Avatar
  امتیاز
  پیام خود را بگذارید:

  18 ملک یافت شد از لنگری

  فیلتر کردن
  مرتب بر اساس
  3 ماه
  3 ماه

  فروش برج امین در چیتگر

  اطراف دریاچه چیتگر

  976,000,000 تومان / متری 16 میلیون
  1 خواب 2 سرویس 61 متر
  976,000,000 تومان / متری 16 میلیون
  1 خواب 2 سرویس 61 متر
  3 ماه
  3 ماه

  فروش برج آریا در چیتگر

  اطراف دریاچه چیتگر

  1,450,000,000 تومان / متری 15,8 میلیون
  2 خواب 2 سرویس 90 متر
  1,450,000,000 تومان / متری 15,8 میلیون
  2 خواب 2 سرویس 90 متر

  اجاره برج حکیم نظامی در چیتگر

  کوهک

  100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
  3 خواب 2 سرویس 132 متر
  100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
  3 خواب 2 سرویس 132 متر
  3 ماه
  3 ماه

  فروش برج ارکیده در چیتگر

  اطراف دریاچه چیتگر

  1,370,000,000 تومان / متری 14,3 میلیون
  2 خواب 2 سرویس 96 متر
  1,370,000,000 تومان / متری 14,3 میلیون
  2 خواب 2 سرویس 96 متر

  فروش واحد در شهرک گلستان غربی

  شهرک گلستان

  2,700,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
  2 خواب 3 سرویس 115 متر
  2,700,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
  2 خواب 3 سرویس 115 متر

  اجاره برج یاس در چیتگر

  اطراف دریاچه چیتگر

  280,000,000 تومان / رهن کامل
  3 خواب 2 سرویس 135 متر
  280,000,000 تومان / رهن کامل
  3 خواب 2 سرویس 135 متر

  اجاره برج صیاد در چیتگر

  اطراف دریاچه چیتگر

  30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
  3 خواب 2 سرویس 144 متر
  30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
  3 خواب 2 سرویس 144 متر

  اجاره برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

  کوهک

  250,000,000 تومان / رهن کامل
  3 خواب 2 سرویس 128 متر
  250,000,000 تومان / رهن کامل
  3 خواب 2 سرویس 128 متر
  4 ماه
  4 ماه

  فروش برج آیناز در منطقه 22

  شهرک گلستان

  2,090,000,000 تومان / متری22 میلیون
  2 خواب 2 سرویس 95 متر
  2,090,000,000 تومان / متری22 میلیون
  2 خواب 2 سرویس 95 متر

  اجاره آپارتمان در دهکده المپیک

  دهکده المپیک

  280,000,000 تومان / رهن کامل
  2 خواب 2 سرویس 125 متر
  280,000,000 تومان / رهن کامل
  2 خواب 2 سرویس 125 متر

  اجاره برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

  کوهک

  190,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
  2 خواب 2 سرویس 128 متر
  190,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
  2 خواب 2 سرویس 128 متر

  اجاره برج امین دریاچه چیتگر

  اطراف دریاچه چیتگر

  100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
  3 خواب 2 سرویس 108 متر
  100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
  3 خواب 2 سرویس 108 متر

  اجاره برج ارکیده شهرک چیتگر

  اطراف دریاچه چیتگر

  150,000,000 تومان / رهن کامل
  2 خواب 2 سرویس 88 متر
  150,000,000 تومان / رهن کامل
  2 خواب 2 سرویس 88 متر

  اجاره برج امین دریاچه چیتگر

  اطراف دریاچه چیتگر

  100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
  3 خواب 2 سرویس 108 متر
  100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
  3 خواب 2 سرویس 108 متر

  اجاره برج صیاد شیرازی در منطقه 22

  اطراف دریاچه چیتگر

  80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
  2 خواب 2 سرویس 114 متر
  80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
  2 خواب 2 سرویس 114 متر
  1 2
  error: