تلفن : 02148425 📞

مهدی علیپور

درباره عامل

نقشه

یک بررسی برای مهدی علیپور بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

30 ملک توسط مهدی علیپور

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره واحد 105 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر

اجاره واحد 125 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر

اجاره واحد دوخوابه برج عرفان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر

اجاره واحد 130 متری برج نسیم چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 130 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 130 متر

اجاره واحد شخصی ساز منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 180 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 180 متر

اجاره واحد 190 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 190 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 190 متر

اجاره واحد کلیدنخورده منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 115 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 115 متر

اجاره 116 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر

اجاره واحد دو خواب برج خیام

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر

اجاره واحد دوخواب برج امپریال کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر

اجاره واحد دوخواب برج آسمان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

اجاره واحد 105 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر

اجاره واحد 80 متری برج آسمان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 80 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 80 متر

اجاره واحدخوش پلن منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 108 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 108 متر

اجاره واحد 2 خواب دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
1 2