تلفن : 02148425 📞

مهدی حیدرزاده

درباره عامل

یک بررسی برای مهدی حیدرزاده بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

12 ملک توسط مهدی حیدرزاده

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلایی نوساز منطقه22

منطقه 22

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 135 متر

رهن برج لوکس پاریز منطقه22

شهرک راه اهن

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر
2 هفته

فروش برج جی وان منطقه22

شهرک راه اهن

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 127 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 127 متر
4 هفته

فروش برج بیمه در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,612,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
4 تخت 1 حمام 174 متر
6,612,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
4 تخت 1 حمام 174 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
30 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
30 متر

فروش برج پاریز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

18,000,000,000.00 تومان / متری 50میلیون
2 تخت 2 حمام 360 متر
18,000,000,000.00 تومان / متری 50میلیون
2 تخت 2 حمام 360 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / 15.000.000اجاره
3 تخت 2 حمام 190 متر
350,000,000.00 تومان / 15.000.000اجاره
3 تخت 2 حمام 190 متر

برج مسکونی آرتمیس در منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

برج پارلمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

برج رضوان در منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید