تلفن : 02148425 📞

مهدی حیدرزاده

درباره عامل

یک بررسی برای مهدی حیدرزاده بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

27 ملک توسط مهدی حیدرزاده

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره واحد لوکس برج پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 هفته

فروش واحد82متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 82 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 82 متر
4 هفته

فروش واحد 111 متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 111 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 111 متر

فروش واحد118متری برج لوکس پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 118 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 118 متر

اجاره واحد دوخواب برج پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب

فروش واحد در برج G1

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش برج لوکس پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 118 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 118 متر

فروش برج لوکس پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر

رهن برج لوکس پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 190 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 190 متر

پیش فروش برج لوکس لبخند منطقه 22

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش واحد سه خواب شهرک چیتگر

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 203 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 203 متر

فروش برج لوکس پامچال چیتگر

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
97 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
97 متر

فروش برج لوکس پاریز منطقه22

هاشم زاده

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 181 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 181 متر

فروش برج لوکس شهرک چیتگر

چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 203 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 203 متر

برج لوکس پاریز منطقه22

املاک چلسی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 خواب 360 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 خواب 360 متر
1 2