تلفن : 02148425 📞

مهدی خردمندان

درباره عامل

یک بررسی برای مهدی خردمندان بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

5 ملک توسط مهدی خردمندان

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج کوهک منطقه22

بلوار هاشم زاده

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 145 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 145 متر

فروش آپارتمان شخصی ساز در منطقه22

اطزاف دریاچه چیتگر

8,700,000,000.00 تومان / متری60 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر
8,700,000,000.00 تومان / متری60 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر

رهن برج مروارید بهارستان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 107 متر
230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 107 متر
4 ماه

رهن و اجاره برج های چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / 3.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر
350,000,000.00 تومان / 3.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر

رهن واجاره برج های شمال دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

470,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام 130 متر
470,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام 130 متر