تلفن : 02148425 📞

محمد دلجو

درباره عامل

یک بررسی برای محمد دلجو بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

22 ملک توسط محمد دلجو

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 6.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 98 متر
200,000,000.00 تومان / 6.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 98 متر

فروش پنت هوس لاکچری در منطقه22

کوهک

11,025,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر
11,025,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر
5 ماه

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

4,318,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
4,318,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
5 ماه

فروش برج های کوهک در منطقه 22

کوهک

4.47 تومان / متری41.000.000 میلیون
2 تخت 6 حمام 109 متر
4.47 تومان / متری41.000.000 میلیون
2 تخت 6 حمام 109 متر
5 ماه

فروش برج کوهک در چیتگر

کوهک

6,165,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
6,165,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
5 ماه

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

5.04 تومان / متری 36 میلیون
2 تخت 2 حمام 140 متر
5.04 تومان / متری 36 میلیون
2 تخت 2 حمام 140 متر
5 ماه

فروش برج نسیم در چیتگر

کوهک

3,885,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 111 متر
3,885,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 111 متر
5 ماه

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

3,663,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
2 تخت 2 حمام 99 متر
3,663,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
2 تخت 2 حمام 99 متر

رهن برج همراه اول در چیتگر

بلوار اردستانی

550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 162 متر
550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 162 متر
5 ماه

فروش برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

5,520,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
3 تخت 2 حمام 138 متر
5,520,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
3 تخت 2 حمام 138 متر

رهن واجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 135 متر
250,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 135 متر

فروش پنت برج کوهک در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

11,760,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 240 متر
11,760,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 240 متر

رهن برج رضوان در چیتگر

کوهک

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 105 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 105 متر

رهن و اجاره برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

250,000,000.00 تومان / 4,300,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 127 متر
250,000,000.00 تومان / 4,300,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 127 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

700,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 276 متر
700,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 276 متر
1 2