تلفن : 02148425 📞

محمد دلجو

درباره عامل

برای محمد دلجو پیام بگذارید

Avatar
امتیاز
پیام خود را بگذارید:

22 ملک یافت شد از محمد دلجو

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 6.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 98 متر
200,000,000 تومان / 6.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 98 متر

فروش پنت هوس لاکچری در منطقه22

کوهک

11,025,000,000 تومان / متری 49 میلیون
3 خواب 2 سرویس 225 متر
11,025,000,000 تومان / متری 49 میلیون
3 خواب 2 سرویس 225 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

4,318,000,000 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر
4,318,000,000 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر
1 ماه

فروش برج های کوهک در منطقه 22

کوهک

4 تومان / متری41.000.000 میلیون
2 خواب 6 سرویس 109 متر
4 تومان / متری41.000.000 میلیون
2 خواب 6 سرویس 109 متر
1 ماه

فروش برج کوهک در چیتگر

کوهک

6,165,000,000 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر
6,165,000,000 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر
1 ماه

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

5 تومان / متری 36 میلیون
2 خواب 2 سرویس 140 متر
5 تومان / متری 36 میلیون
2 خواب 2 سرویس 140 متر
1 ماه

فروش برج نسیم در چیتگر

کوهک

3,885,000,000 تومان / متری 35 میلیون
2 خواب 2 سرویس 111 متر
3,885,000,000 تومان / متری 35 میلیون
2 خواب 2 سرویس 111 متر
1 ماه

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

3,663,000,000 تومان / متری 37 میلیون
2 خواب 2 سرویس 99 متر
3,663,000,000 تومان / متری 37 میلیون
2 خواب 2 سرویس 99 متر

رهن برج همراه اول در چیتگر

بلوار اردستانی

550,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 162 متر
550,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 162 متر
1 ماه

فروش برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

5,520,000,000 تومان / متری 40 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر
5,520,000,000 تومان / متری 40 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر

رهن واجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
250,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش پنت برج کوهک در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

11,760,000,000 تومان / متری 49 میلیون
3 خواب 2 سرویس 240 متر
11,760,000,000 تومان / متری 49 میلیون
3 خواب 2 سرویس 240 متر

رهن برج رضوان در چیتگر

کوهک

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر

رهن و اجاره برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / 4,300,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر
250,000,000 تومان / 4,300,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

700,000,000 تومان / 10,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 276 متر
700,000,000 تومان / 10,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 276 متر
1 2