تلفن : 02148425 📞

محمد رضا نریمان راد

درباره عامل

یک بررسی برای محمد رضا نریمان راد بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

32 ملک توسط محمد رضا نریمان راد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش زمین در چیتگر

شهرک گلستان

18,000,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
300 متر
18,000,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
300 متر

فروش واحد کلنگی در چیتگر

شهرک گلستان

18,000,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
300 متر
18,000,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
300 متر

فروش واحد کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر

رهن واجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر
700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

60,000,000,000.00 تومان / متری 90 میلیون
9 تخت 2 حمام 190 متر
60,000,000,000.00 تومان / متری 90 میلیون
9 تخت 2 حمام 190 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان

35,000,000.00 تومان / رهن کامل
150 متر
35,000,000.00 تومان / رهن کامل
150 متر

رهن و اجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

12,000,000,000.00 تومان / رهن کامل
280 متر
12,000,000,000.00 تومان / رهن کامل
280 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000,000.00 تومان / متری 200 میلیون
9 تخت 2 حمام 500 متر
100,000,000,000.00 تومان / متری 200 میلیون
9 تخت 2 حمام 500 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

12,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
210 متر
12,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
210 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

4,300,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 125 متر
4,300,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 125 متر

فروش زمین در چیتگر

شهرک گلستان

36,000,000,000.00 تومان / متری 120 میلیون
300 متر
36,000,000,000.00 تومان / متری 120 میلیون
300 متر

فروش زمین کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

36,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
500 متر
36,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
500 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه22

کوهک

150,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
500 متر
150,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
500 متر

رهن و اجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
1 حمام 40 متر
100,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
1 حمام 40 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

27,000,000,000.00 تومان / متری 54 میلیون
500 متر
27,000,000,000.00 تومان / متری 54 میلیون
500 متر
1 2 3