تلفن : 02148425 📞

سمیرا موحد

درباره عامل

یک بررسی برای سمیرا موحد بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

11 ملک توسط سمیرا موحد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن واجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

کوهک

100,000,000.00 تومان / 1.500.000 اجاره
3 تخت 2 حمام 156 متر
100,000,000.00 تومان / 1.500.000 اجاره
3 تخت 2 حمام 156 متر

رهن و اجاره برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر
4 ماه

فروش برج در آفتاب در منطقه 22

میدان المپیک

4,900,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 140 متر
4,900,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 140 متر

رهن و اجاره برج دریاچه در منطقه 22

اطراف دریاچه چتگر

300,000,000.00 تومان / 3.000.000میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر
300,000,000.00 تومان / 3.000.000میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

3,000,000,000.00 تومان / متری34 میلیون
2 تخت 2 حمام 90 متر
3,000,000,000.00 تومان / متری34 میلیون
2 تخت 2 حمام 90 متر
4 ماه

فروش برج ارغوان در منطقه 22

دهکده المپیک

3,300,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 111 متر
3,300,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 111 متر
4 ماه

فروش برج ارغوان در منطقه 22

دهکده المپیک

4,991,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
3 تخت 2 حمام 161 متر
4,991,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
3 تخت 2 حمام 161 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

دهکده المپیک

5,000,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 تخت 6 حمام 115 متر
5,000,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 تخت 6 حمام 115 متر
4 ماه

فروش برج ایناز در منطقه 22

دهکده المپیک

3,230,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 تخت 2 حمام 95 متر
3,230,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 تخت 2 حمام 95 متر
4 ماه

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,658,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 127 متر
4,658,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 127 متر

رهن برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

430,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر
430,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر