تلفن : 02148425 📞

ستاره شفیعی

درباره عامل

یک بررسی برای ستاره شفیعی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

8 ملک توسط ستاره شفیعی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پنت هاوس برج نارنج

ورداورد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 270 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 270 متر

برج های N پهنه بی

شهرک چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه البرز ابنیه همت

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه زاگرس ابنیه همت

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه میلان

مرواریدشهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه مهتاب 2 در منطقه 22

مروارید شهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه لکسون اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه پاسارگاد 2 در منطقه 22

شهرک گلستان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید