تلفن : 02148425 📞

شیما اعلایی

درباره عامل

یک بررسی برای شیما اعلایی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

3 ملک توسط شیما اعلایی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه آفتاب مهتاب تعاونی شرکت نفت

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه همسا

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش پنت برج تریتیوم در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 تخت 4 حمام 300 متر
21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 تخت 4 حمام 300 متر