تلفن : 02148425 📞

شیما اعلایی

درباره عامل

یک بررسی برای شیما اعلایی بگذارید

Avatar
امتیاز:
محتوی دیدگاه:
ورود برای ارسال یک بررسی

13 ملک توسط شیما اعلایی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج مهتاب مروارید شهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

برج لوكس نارنجستان ٤

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 104 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 104 متر

پیشفروش برج لوکس نارنج 8

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 167 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 167 متر

پیش فروش برج لوكس رادين

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 136 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 136 متر

پیش فروش برج لوكس مهتاب

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 117 متر

پیش فروش برج شیشه ای الماس

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 107 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 107 متر

پیشفروش برج الماس غرب

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه آفتاب مهتاب تعاونی شرکت نفت

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پروژه همسا

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

برج مهتاب 1

مرواریدشهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش پنت برج تریتیوم در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 خواب 300 متر
21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 خواب 300 متر

پروژه لشکر 27

مروارید شهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پهنه سی شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید