تلفن : 02148425 📞

ali

درباره نویسنده

1154 ملک توسط ali

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج مجلل دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر

پیش فروش برج لوکس لبخند2

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 روز

فروش واحد 3 خواب دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 141 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 141 متر

پیش فروش برج لوکس لبخند2 منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 روز

فروش واحد دوخواب کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 124 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 124 متر
3 روز
3 روز

فروش واحد اداری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
140 متر

فروش واحد اداری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 150 متر

فروش واحد خوش پلن منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 135 متر

رهن واحد دربرجهای دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 99 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 99 متر

رهن واحد دوخواب منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 135 متر

فروش واحد برج ارکیده منطقه 22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 96 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 96 متر

واحد2 خوابه برج های دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 92 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 92 متر
1 هفته

فروش واحد 2خواب دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 116 متر

رهن واحد اداری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
110 متر

فروش زمین500 متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 2 3 77