تلفن : 02148425 📞

shafeghati

درباره نویسنده

1016 ملک توسط shafeghati

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر

رهن واجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر
700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر

رهن برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

420,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 116 متر
420,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 116 متر

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر

رهن برج G1در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
1 روز

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,400,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
4,400,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر

فروش برج پاسارگاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,387,000,000.00 تومان / متری 41 میلیون
2 تخت 2 حمام 107 متر
4,387,000,000.00 تومان / متری 41 میلیون
2 تخت 2 حمام 107 متر

رهن برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر

فروش برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

17,500,000,000.00 تومان / متری 75 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر
17,500,000,000.00 تومان / متری 75 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 124 متر
200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 124 متر
4 روز

فروش برج مروارید بقیه الله در چیتگر

مرواریدشهر

4,320,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
3 تخت 2 حمام 160 متر
4,320,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
3 تخت 2 حمام 160 متر
5 روز

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

6,050,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 تخت 2 حمام 121 متر
6,050,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 تخت 2 حمام 121 متر

رهن برج G1 در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر

فروش برج ایران در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,000,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
3 تخت 2 حمام 125 متر
5,000,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
3 تخت 2 حمام 125 متر

رهن و اجاره برج آفتاب در منطقه 22

شهرک چشمه

150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 116 متر
150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 116 متر
1 2 3 68