تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

7,750,000,000 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
7,750,000,000 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
3 ماه

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,776,000,000 تومان / متری 44 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
6,776,000,000 تومان / متری 44 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
4 ماه

فروش برج ایزدیار فاز 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,622,000,000 تومان / متری 43 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
6,622,000,000 تومان / متری 43 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج ایزدیار فاز 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,000,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
5,000,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر

رهن و اجاره برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 15,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر
200,000,000 تومان / 15,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر