تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
4 ماه
4 ماه

فروش برج های ایزدیار در منطقه22

شهرک گلستان

453,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 151 متر
453,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 151 متر
5 ماه

فروش برج ایزدیار 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

7,500,000,000.00 تومان / متری 48 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر
7,500,000,000.00 تومان / متری 48 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

7,750,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر
7,750,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر
8 ماه

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,776,000,000.00 تومان / متری 44 میلیون
3 تخت 2 حمام 154 متر
6,776,000,000.00 تومان / متری 44 میلیون
3 تخت 2 حمام 154 متر
9 ماه

فروش برج ایزدیار فاز 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,622,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 تخت 2 حمام 154 متر
6,622,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 تخت 2 حمام 154 متر
11 ماه

فروش برج ایزدیار فاز 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,000,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 153 متر
5,000,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 153 متر

رهن و اجاره برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 15,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 155 متر
200,000,000.00 تومان / 15,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 155 متر