تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه
7 ماه

فروش برج های ایزدیار در منطقه22

شهرک گلستان

453,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 151 متر
453,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 151 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج ایزدیار 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

7,500,000,000.00 تومان / متری 48 میلیون
3 خواب 155 متر
7,500,000,000.00 تومان / متری 48 میلیون
3 خواب 155 متر

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

7,750,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 155 متر
7,750,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 155 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,776,000,000.00 تومان / متری 44 میلیون
3 خواب 154 متر
6,776,000,000.00 تومان / متری 44 میلیون
3 خواب 154 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج ایزدیار فاز 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,622,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 خواب 154 متر
6,622,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 خواب 154 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ایزدیار فاز 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,000,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 153 متر
5,000,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 153 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 15,000,000 اجاره
3 خواب 155 متر
200,000,000.00 تومان / 15,000,000 اجاره
3 خواب 155 متر