تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 ماه

فروش برج آرتمیس در منطقه 22

کوهک

3,240,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
3,240,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
4 ماه

فروش برج آرتمیس در منطقه 22

کوهک

2,420,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,420,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,900,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1,900,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,980,000,000 تومان
2 خواب 1 سرویس 110 متر
1,980,000,000 تومان
2 خواب 1 سرویس 110 متر

برج مسکونی آرتمیس در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,850,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,850,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 109 متر

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,670,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,670,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر