تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج آرتمیس در منطقه 22

کوهک

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
6 ماه

فروش برج آرتمیس در چیتگر

کوهک

4,730,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
4,730,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
10 ماه

فروش برج آرتمیس در منطقه 22

کوهک

3,240,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 108 متر
3,240,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 108 متر
12 ماه

فروش برج آرتمیس در منطقه 22

کوهک

2,420,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
2,420,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
1 سال
1 سال

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,900,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر
1,900,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر
1 سال
1 سال

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,980,000,000.00 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر
1,980,000,000.00 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

برج مسکونی آرتمیس در منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,850,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 109 متر
1,850,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 109 متر

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,670,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 108 متر
1,670,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 108 متر