تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
11 ماه
11 ماه

فروش برج آریا در چیتگر

زیبا دشت

2,300,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 105 متر
2,300,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 105 متر
1 سال
1 سال

فروش برج آریا در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,450,000,000.00 تومان / متری 15,8 میلیون
2 خواب 90 متر
1,450,000,000.00 تومان / متری 15,8 میلیون
2 خواب 90 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج آریا در منطقه 22

کوهک

110,000,000.00 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 95 متر
110,000,000.00 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 95 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج آریا چیتگر

کوهک

100,000,000.00 تومان / 2,100,000 اجاره
2 خواب 95 متر
100,000,000.00 تومان / 2,100,000 اجاره
2 خواب 95 متر