تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
4 ماه
4 ماه

فروش برج آریا در چیتگر

زیبا دشت

2,300,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,300,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
11 ماه

فروش برج آریا در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,450,000,000 تومان / متری 15,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 90 متر
1,450,000,000 تومان / متری 15,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 90 متر

اجاره برج آریا در منطقه 22

کوهک

110,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 95 متر
110,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 95 متر

اجاره برج آریا چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 2,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 95 متر
100,000,000 تومان / 2,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 95 متر