تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج آسمان آبی

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
11 ماه

فروش برج آسمان آبی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,680,000,000.00 تومان / متری 23 میلیون
3 تخت 2 حمام 160 متر
3,680,000,000.00 تومان / متری 23 میلیون
3 تخت 2 حمام 160 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج آسمان آبی در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
3 تخت 2 حمام 150 متر
3,300,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
3 تخت 2 حمام 150 متر