تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج آسمان آبی

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 ماه

فروش برج آسمان آبی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,680,000,000.00 تومان / متری 23 میلیون
3 تخت 2 حمام 160 متر
3,680,000,000.00 تومان / متری 23 میلیون
3 تخت 2 حمام 160 متر
9 ماه

فروش برج آسمان آبی در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
3 تخت 2 حمام 150 متر
3,300,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
3 تخت 2 حمام 150 متر