تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 هفته
3 هفته

فروش برج آسمان دریاچه چیتگر

املاک4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 12 حمام 108 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 12 حمام 108 متر
4 هفته
4 هفته

رهن و اجاره برج آسمان منطقه 22

بلوار هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 110 متر
3 ماه
3 ماه

۱۰۹متر ۲خواب برج آسمان در چیتگر

میدان دریاچه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 109 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 109 متر
3 ماه
3 ماه

فروش واحد در برج آسمان

میدان دریاچه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 104 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 104 متر
3 ماه
3 ماه

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
3 ماه

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,400,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
4,400,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
4 ماه
4 ماه

اجاره برج آسمان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 5.000.000اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر
200,000,000.00 تومان / 5.000.000اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر

رهن و اجاره برج آسمان درمنطقه22

اطراف دریاپه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 5.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 109 متر
200,000,000.00 تومان / 5.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 109 متر

رهن برج در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
4 ماه
4 ماه

رهن برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 113 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 113 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج آسمان در اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,729,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 6 حمام 113 متر
3,729,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 6 حمام 113 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج آسمان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,616,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
2 تخت 2 حمام 113 متر
3,616,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
2 تخت 2 حمام 113 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,520,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
3,520,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
5 ماه
5 ماه

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 108 متر
200,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 108 متر
5 ماه

فروش برج های آسمان در منطقه 22

شمال دریاچه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 110 متر
1 2 3 6