تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

380,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 108 متر
380,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 108 متر

رهن و اجاره برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره برج اسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 1000000
2 خواب 2 سرویس 115 متر
300,000,000 تومان / 1000000
2 خواب 2 سرویس 115 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
2 ماه

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,599,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 113 متر
2,599,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 113 متر
2 ماه

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,860,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,860,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,640,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,640,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,750,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,750,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,247,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 107 متر
2,247,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 107 متر

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,280,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر
2,280,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر

رهن و اجاره برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

260,000,000 تومان / 1,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 108 متر
260,000,000 تومان / 1,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 108 متر

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,484,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
2,484,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
3 ماه

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,420,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,420,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,250,000,000 تومان / متری 20,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
2,250,000,000 تومان / متری 20,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1 2 3 4