تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج آسمان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 109 متر
100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 109 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,390,000,000 تومان / متری 12,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,390,000,000 تومان / متری 12,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر

اجاره برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

130,000,000 تومان / 1,400,000 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
130,000,000 تومان / 1,400,000 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره آپارتمان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

60,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
60,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
150,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

فروش برج آسمان دریاچه چیتگر

شمال دریاچه چیتگر

1,471,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,471,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر

فروش برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,540,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1,540,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

240,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 114 متر
240,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره برج آسمان شمال دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 107 متر
80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 107 متر

رهن برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
200,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 114 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره برج آسمان شمال دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

30,000,000 تومان / 5,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
30,000,000 تومان / 5,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر
210,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر

فروش برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,528,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 104 متر
1,528,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 104 متر
1 2 3 4