تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر
210,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
100,000,000 تومان / 2,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 108 متر
210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 108 متر

فروش برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,650,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1,650,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

115,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر
115,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره برج آسمان دریاچه خلیج فارس

اطراف دریاچه خلیج فارس

100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره برج آسمان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

170,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
170,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن برج آسمان دریاچه چیتگر

اطرا ف دریاچه چیتگر

190,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
190,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
100,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

برج های آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
1 2 3 4