تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه
7 ماه

فروش برج آناهیتا در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

4,710,000,000.00 تومان / متری30 میلیون
3 خواب 157 متر
4,710,000,000.00 تومان / متری30 میلیون
3 خواب 157 متر

برج آناهیتا

مرواریدشهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
9 ماه
9 ماه

فروش برج آناهیتا در منطقه 22

مرواریدشهر

3,768,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 157 متر
3,768,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 157 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج آناهیتا در منطقه 22

مرواریدشهر

2,040,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 120 متر
2,040,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 120 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج آناهیتا در منطقه 22

مرواریدشهر

5,000,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 200 متر
5,000,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 200 متر