تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
10 ماه
10 ماه

فروش برج آوا در منطقه 22

شمال همت

3,220,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 115 متر
3,220,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 115 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج آوا در چیتگر

شمال همت

3,220,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 115 متر
3,220,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 115 متر
2 سال
2 سال

فروش برج آوا منطقه 22

دهکده المپیک

1,845,000,000.00 تومان
2 خواب 125 متر
1,845,000,000.00 تومان
2 خواب 125 متر
2 سال
2 سال

فروش برج آوا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,940,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
4 خواب 210 متر
2,940,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
4 خواب 210 متر
2 سال
2 سال

رهن برج سفید در منطقه 22

شمال همت

250,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 112 متر
250,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 112 متر

برج آوا در منطقه 22

دهکده المپیک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید