تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه
7 ماه

فروش برج ارغوان در منطقه 22

دهکده المپیک

3,300,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 111 متر
3,300,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 111 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج ارغوان در منطقه 22

دهکده المپیک

4,991,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 161 متر
4,991,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 161 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج ارغوان منطقه 22

شهرک امید دژبان

130,000,000.00 تومان / 2,600,000 اجاره
3 خواب 140 متر
130,000,000.00 تومان / 2,600,000 اجاره
3 خواب 140 متر