تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,550,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,550,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 2,700,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
200,000,000 تومان / 2,700,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 92 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 92 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 94 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 94 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,370,000,000 تومان / متری 14,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 96 متر
1,370,000,000 تومان / متری 14,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 96 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,500,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 107 متر
1,500,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 107 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج ارکیده در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

1,250,000,000 تومان / متری 13,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
1,250,000,000 تومان / متری 13,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر

اجاره برج ارکیده شهرک چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 88 متر
150,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 88 متر