تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج ارکیده دریاجه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 92 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 92 متر
2 ماه

فروش برج ارکیده منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
3 ماه
3 ماه

فروش برج ارکیده دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 100 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 100 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج های ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,852,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 92 متر
2,852,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 92 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,168,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 96 متر
3,168,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 96 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 100 متر
2,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 100 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج ارکیده 11 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,480,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 140 متر
4,480,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 140 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,441,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 111 متر
3,441,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 111 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,650,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 92 متر
2,650,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 92 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,000,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 100 متر
3,000,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 100 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,600,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 86 متر
2,600,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 86 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج ارکیده در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

4,170,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 139 متر
4,170,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 139 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,700,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 92 متر
2,700,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 92 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 1,400,000 اجاره
1 خواب 65 متر
200,000,000.00 تومان / 1,400,000 اجاره
1 خواب 65 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,031,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 139 متر
4,031,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 139 متر
1 2