تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 هفته
2 هفته

فروش برج های ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,852,000,000 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
2,852,000,000 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,168,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 96 متر
3,168,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 96 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,900,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر
2,900,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج ارکیده 11 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,480,000,000 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 2 سرویس 140 متر
4,480,000,000 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 2 سرویس 140 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,441,000,000 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 2 سرویس 111 متر
3,441,000,000 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 2 سرویس 111 متر

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,650,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
2,650,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,000,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر
3,000,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,600,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 86 متر
2,600,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 86 متر
2 ماه
2 ماه

فروش برج ارکیده در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

4,170,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
4,170,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
2 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,700,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
2,700,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 1,400,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 65 متر
200,000,000 تومان / 1,400,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 65 متر

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,031,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
4,031,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,550,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,550,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 2,700,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
200,000,000 تومان / 2,700,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
1 2