تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 ماه

فروش برج البرز در چیتگر

شمال همت

4,030,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
4,030,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر

رهن و اجاره برج البرز در منطقه 22

شمال همت

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 116 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 116 متر
5 ماه

فروش برج البرز در منطقه 22

شمال همت

2,502,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
2,502,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
6 ماه

فروش برج البرز در منطقه 22

شمال همت

2,558,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
2,558,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
6 ماه

فروش برج البرز در چیتگر

شمال همت

1,798,000,000 تومان / متری 15,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر
1,798,000,000 تومان / متری 15,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج البرز در چیتگر

شمال همت

1,682,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر
1,682,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر