تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
4 ماه

فروش برج البرز در منطقه 22

اطراف دریاچه جیتگر

3,828,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 116 متر
3,828,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 116 متر

برج البرز

شمال همت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 ماه

فروش برج البرز در منطقه 22

شمال همت

4,400,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 132 متر
4,400,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 132 متر
7 ماه

فروش برج البرز در چیتگر

شمال همت

4,030,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر
4,030,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر

رهن و اجاره برج البرز در منطقه 22

شمال همت

150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 116 متر
150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 116 متر
11 ماه

فروش برج البرز در منطقه 22

شمال همت

2,502,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 تخت 2 حمام 139 متر
2,502,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 تخت 2 حمام 139 متر
12 ماه

فروش برج البرز در منطقه 22

شمال همت

2,558,000,000.00 تومان / متری 16,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر
2,558,000,000.00 تومان / متری 16,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر
12 ماه

فروش برج البرز در چیتگر

شمال همت

1,798,000,000.00 تومان / متری 15,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 116 متر
1,798,000,000.00 تومان / متری 15,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 116 متر
1 سال

فروش برج البرز در چیتگر

شمال همت

1,682,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 116 متر
1,682,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 116 متر