تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج امام حسن

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 ماه
8 ماه

فروش برج امام حسن در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,000,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
100 متر
4,000,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
100 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج امام حسن در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,740,000,000.00 تومان / متری 44 میلیون
2 خواب 85 متر
3,740,000,000.00 تومان / متری 44 میلیون
2 خواب 85 متر

فروش پنت هاوس در منطقه 22

شهرک گلستان غربی

10,220,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 292 متر
10,220,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 292 متر
2 سال
2 سال

فروش برج امام حسن دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,310,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 105 متر
2,310,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 105 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج امام حسن دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

185,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 90 متر
185,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 90 متر
2 سال
2 سال

فروش در برج امام حسن دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,310,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 105 متر
2,310,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 105 متر