تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان / 2,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
210,000,000 تومان / 2,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

976,000,000 تومان / متری 16 میلیون
1 خواب 2 سرویس 61 متر
976,000,000 تومان / متری 16 میلیون
1 خواب 2 سرویس 61 متر

اجاره برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر
210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر
9 ماه

فروش برج امین در منطقه 22

اطراف دریاجه چیتگر

1,400,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,400,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر

اجاره برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 108 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 108 متر
10 ماه
10 ماه

اجاره برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 108 متر
100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 108 متر

فروش برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,680,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 132 متر
1,680,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 132 متر

برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

رهن برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

320,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
320,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 سال

فروش برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,800,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 150 متر
1,800,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 150 متر