تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه

فروش برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,700,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 140 متر
3,700,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 140 متر

رهن و اجاره برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 135 متر
300,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 135 متر

رهن برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000.00 تومان / 2,300,000 اجاره
2 خواب 110 متر
210,000,000.00 تومان / 2,300,000 اجاره
2 خواب 110 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 110 متر
100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 110 متر
1 سال
1 سال

فروش برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

976,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
1 خواب 61 متر
976,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
1 خواب 61 متر

اجاره برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 109 متر
210,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 109 متر
1 سال
1 سال

فروش برج امین در منطقه 22

اطراف دریاجه چیتگر

1,400,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 108 متر
1,400,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 108 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 108 متر
100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 108 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 108 متر
100,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 108 متر
2 سال
2 سال

فروش برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,680,000,000.00 تومان
3 خواب 132 متر
1,680,000,000.00 تومان
3 خواب 132 متر

برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

رهن برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

320,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
320,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
2 سال
2 سال

فروش برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,800,000,000.00 تومان
3 خواب 150 متر
1,800,000,000.00 تومان
3 خواب 150 متر