تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 ماه

فروش برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,700,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 140 متر
3,700,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 140 متر

رهن و اجاره برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 135 متر
300,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 135 متر

رهن برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000.00 تومان / 2,300,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر
210,000,000.00 تومان / 2,300,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر
100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر
1 سال

فروش برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

976,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
1 تخت 2 حمام 61 متر
976,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
1 تخت 2 حمام 61 متر

اجاره برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 109 متر
210,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 109 متر
1 سال

فروش برج امین در منطقه 22

اطراف دریاجه چیتگر

1,400,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 تخت 2 حمام 108 متر
1,400,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 تخت 2 حمام 108 متر

اجاره برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 108 متر
100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 108 متر

اجاره برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 108 متر
100,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 108 متر

فروش برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,680,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 132 متر
1,680,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 132 متر

برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

رهن برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

320,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر
320,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر
2 سال

فروش برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,800,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر
1,800,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر