تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,408,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
4,408,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج ایزدیار 1 در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,750,000,000 تومان / متری 15,2میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
1,750,000,000 تومان / متری 15,2میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,420,000,000 تومان / متری 13,6 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1,420,000,000 تومان / متری 13,6 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر

مجتمع ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

ali

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
12 ماه
12 ماه

فروش برج ایزدیار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
50,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر

اجاره برج ایزدیار منطقه 22

چیتگر

150,000,000 تومان / 2,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر
150,000,000 تومان / 2,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر

فاز 3 برج ایزدیار چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج ایزدیار اطراف دریاچه چیتگر

اظراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر
50,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر

اجاره برج ایزدیار منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 165 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 165 متر
1 سال

فروش برج ایزدیار فاز 3 در چیتگر

شهرک گلستان

3,952,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
3,952,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر

اجاره برج ساحل منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 130 متر
200,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 130 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

شهرک گلستان

3,700,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 148 متر
3,700,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 148 متر

اجاره برج ایزدیار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 165 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 165 متر