تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 سال
1 سال

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,408,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 152 متر
4,408,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 152 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ایزدیار 1 در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,750,000,000.00 تومان / متری 15,2میلیون
2 خواب 115 متر
1,750,000,000.00 تومان / متری 15,2میلیون
2 خواب 115 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,420,000,000.00 تومان / متری 13,6 میلیون
2 خواب 105 متر
1,420,000,000.00 تومان / متری 13,6 میلیون
2 خواب 105 متر

مجتمع ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

فروش برج ایزدیار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 150 متر
50,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 150 متر

اجاره برج ایزدیار منطقه 22

چیتگر

150,000,000.00 تومان / 2,200,000 اجاره
3 خواب 155 متر
150,000,000.00 تومان / 2,200,000 اجاره
3 خواب 155 متر

فاز 3 برج ایزدیار چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

اجاره برج ایزدیار اطراف دریاچه چیتگر

اظراف دریاچه چیتگر

50,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 124 متر
50,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 124 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج ایزدیار منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 165 متر
150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 165 متر
2 سال
2 سال

فروش برج ایزدیار فاز 3 در چیتگر

شهرک گلستان

3,952,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 152 متر
3,952,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 152 متر

اجاره برج ساحل منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 130 متر
200,000,000.00 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 130 متر
2 سال
2 سال

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

شهرک گلستان

3,700,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 148 متر
3,700,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 148 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج ایزدیار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 165 متر
150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 165 متر