تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج برلیان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / 1.000.000 اجاره
3 تخت 140 متر
450,000,000.00 تومان / 1.000.000 اجاره
3 تخت 140 متر

رهن برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 145 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 145 متر
4 ماه

فروش برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,158,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 126 متر
4,158,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 126 متر

رهن برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 145 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 145 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,224,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 تخت 2 حمام 124 متر
3,224,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 تخت 2 حمام 124 متر

برج های برلیان

میدان ساحل

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج برلیان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 3,600,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 127 متر
100,000,000.00 تومان / 3,600,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 127 متر