تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 سال
1 سال

فروش برج پزشکان میلاد چیتگر

شهرک شهید باقری

1,798,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 109 متر
1,798,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 109 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پزشکان میلاد منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,230,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر
2,230,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر
1 سال
1 سال

فروش برج بیمارستان میلاد منطقه 22

چیتگر

1,800,000,000.00 تومان
2 تخت 1 حمام 109 متر
1,800,000,000.00 تومان
2 تخت 1 حمام 109 متر