تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج بیمه در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,612,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
4 خواب 174 متر
6,612,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
4 خواب 174 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج بیمه در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,900,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
4 خواب 172 متر
6,900,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
4 خواب 172 متر
11 ماه
11 ماه

رهن برج بیمه اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

360,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 129 متر
360,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 129 متر
1 سال
1 سال

فروش برج بیمه در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,520,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 120 متر
2,520,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 120 متر

برج بیمه

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش برج بیمه در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,484,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 106 متر
1,484,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 106 متر