تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج بیمه در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,612,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
4 تخت 1 حمام 174 متر
6,612,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
4 تخت 1 حمام 174 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج بیمه در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,900,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
4 تخت 2 حمام 172 متر
6,900,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
4 تخت 2 حمام 172 متر

رهن برج بیمه اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

360,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 129 متر
360,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 129 متر
10 ماه

فروش برج بیمه در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,520,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر
2,520,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر

برج بیمه

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش برج بیمه در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,484,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 تخت 2 حمام 106 متر
1,484,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 تخت 2 حمام 106 متر