تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج ترنج در چیتگر

کوهک

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 177 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 177 متر
8 ماه

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

2,118,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 121 متر
2,118,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 121 متر
8 ماه

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

2,100,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,100,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

برج ترنج در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
10 ماه

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

2,100,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,100,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

برج ترنج در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

ali

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج ترنج منطقه 22

کوهک

160,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر
160,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر