تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
8 ماه
8 ماه

فروش برج تریتیوم در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,500,000,000.00 تومان / متری 65 میلیون
4 خواب 300 متر
19,500,000,000.00 تومان / متری 65 میلیون
4 خواب 300 متر

فروش پنت برج تریتیوم در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 خواب 300 متر
21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 خواب 300 متر

پنت هاوس پروژه تریتیوم

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

برج تریتیوم 2 در منطقه 22

شهرک باقری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

برج تریتیوم در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید