تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج تعزیرات منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 130 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 130 متر

رهن برج تعزیرات منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
3 ماه
3 ماه

فروش برج تعزیرات منطقه22

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 98 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 98 متر
6 ماه
6 ماه

فروش ۱۲۰متری مجتمع مسکونی تعزیرات در چیتگر

شمال خرازی جنب رزمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 120 متر

برج تعزیرات

شمال همت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
7 ماه
7 ماه

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 4.000.000 اجاره
2 خواب 91 متر
200,000,000.00 تومان / 4.000.000 اجاره
2 خواب 91 متر

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 6.000.000 اجاره
2 خواب 98 متر
200,000,000.00 تومان / 6.000.000 اجاره
2 خواب 98 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج تعزیرات در منطقه 22

شمال همت

3,000,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 91 متر
3,000,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 91 متر
7 ماه
7 ماه

اجاره برج تعزیرات در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / 1.500.000اجاره
2 خواب 98 متر
400,000,000.00 تومان / 1.500.000اجاره
2 خواب 98 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج تعزیرات در چیتگر

شمال اتوبان

3,038,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 98 متر
3,038,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 خواب 98 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج تعزیزات در چیتگر

شمال همت

2,457,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 91 متر
2,457,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 91 متر
2 سال
2 سال

فروش برج تعزیرات منطقه 22

شهرک شهید باقری

1,392,000,000.00 تومان
2 خواب 116 متر
1,392,000,000.00 تومان
2 خواب 116 متر
2 سال
2 سال

فروش برج تعزیرات در منطقه 22

شهرک شهید باقری

1,857,000,000.00 تومان
2 خواب 125 متر
1,857,000,000.00 تومان
2 خواب 125 متر