تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 سال
1 سال

فروش برج جهاد کشاورزی در چیتگر

شمال همت

1,479,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 102 متر
1,479,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 102 متر

فروش برج جهاد کشاورزی در چیتگر

شمال همت

1,690,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 116.5 متر
1,690,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 116.5 متر