تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
9 ماه

فروش برج جهاد کشاورزی در چیتگر

شمال همت

1,479,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,479,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
10 ماه

فروش برج جهاد کشاورزی در چیتگر

شمال همت

1,690,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116.5 متر
1,690,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116.5 متر