تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج G1در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر

رهن برج G1 در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر

رهن برج جی وان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / 500,000,000 رهن کامل
3 تخت 2 حمام 147 متر
500,000,000.00 تومان / 500,000,000 رهن کامل
3 تخت 2 حمام 147 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج جی وان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,684,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
3 تخت 2 حمام 203 متر
5,684,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
3 تخت 2 حمام 203 متر