تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج جی وان منطقه22

شهرک راه اهن

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 127 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 127 متر

رهن برج G1در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 200 متر

رهن برج G1 در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 200 متر

رهن برج جی وان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / 500,000,000 رهن کامل
3 خواب 147 متر
500,000,000.00 تومان / 500,000,000 رهن کامل
3 خواب 147 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج جی وان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,684,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
3 خواب 203 متر
5,684,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
3 خواب 203 متر