تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

420,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
420,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن و اجاره برج حکیم نظامی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج حکیم نظامی در منطقه 22

کوهک

1,600,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1,600,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

2,320,000,000 تومان / متری 16 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
2,320,000,000 تومان / متری 16 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج حکیم نظامی در منطقه 22

کوهک

1,680,000,000 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1,680,000,000 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
11 ماه

فروش برج حکیم نظامی در منطقه 22

شهرک گلستان

1,620,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1,620,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

برج حکیم نظامی در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.