تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

420,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
420,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
12 ماه
12 ماه

رهن و اجاره برج حکیم نظامی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

370,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 120 متر
370,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 120 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 132 متر
100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 132 متر
1 سال
1 سال

فروش برج حکیم نظامی در منطقه 22

کوهک

1,600,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 120 متر
1,600,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 120 متر
1 سال
1 سال

فروش برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

2,320,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
3 خواب 145 متر
2,320,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
3 خواب 145 متر
1 سال
1 سال

فروش برج حکیم نظامی در منطقه 22

کوهک

1,680,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 120 متر
1,680,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 120 متر

فروش برج حکیم نظامی در منطقه 22

شهرک گلستان

1,620,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 120 متر
1,620,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 120 متر

برج حکیم نظامی در منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید