تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
9 ماه

فروش برج خاتم در منطقه 22

دهکده المپیک

7,224,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
3 تخت 2 حمام 172 متر
7,224,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
3 تخت 2 حمام 172 متر
10 ماه

فروش برج خاتم در چیتگر

دهکده المپیک

5,845,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 167 متر
5,845,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 167 متر