تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج خیام دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر
200,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

فروش برج خیام منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,417,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر
1,417,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر